MANA YOLU

Gerçeği bileceksiniz ve gerçek sizi özgür kılacak

Site Menüsü

Şükran Sofrası

ŞÜKRAN SOFRASI 
Sakramentler
1.Ekmek ve şarap bir hristiyan sakramenti olarak başlangıcından beri kutlanıyor. 
2.Protestanların iki sakramenti var; Vaftiz hayatta bir kez ve şükran sofrası her zaman. 
3.Katoliklerin yedi sakramenti var ve ayin en önemlisi ve sürekli. 
4.Şarap ve ekmekle yapılan bu sakrament nedir? 1.Kor.11:27-29 temeldir. 
5.Yalnız bu sofraya katılmak için layık olma esası öğretilmektedir. 
6.İlginç olan incilde “kim değerli olabilir ki?” sözüne rağmen değeri kişi belirlemektedir. 
7.Üstelik katolikler için ekmek ve şarap gerçekten İsa’nın bedeni ve kanına dönüşür. 
Farklı algılar
1.Bölünme köklüdür. Reform dönemi öncesinden katolikler transubstantiation’ a inanır.
2.Yani ekmek ve şarap İsa’nın gerçek kanı ve bedeni olur. 
3.Lutheranlar içinse consubstantiation ekmek ve şarap kan ve bedene dönüşmez ama. 
4.İsa’nın kanı ve bedeni bu ekmek ve şarabın “içinde”, “ile” ve “altındadır”
5.Bazıları protestanlar içinse transubstantion ve consubstantiation yoktur. Semboliktir. 
6.Mesih İsa’nın ve yaptıklarının hatırlanması içindir. Bunlar da daha sonraki sorunlardır. 
Ekmek ve şarap 
1.İlk yüzyılda şarap ve ekmek İsa’nın kanı ve bedenine işaret etmektedir. 
2.Ele verildiği gece “words of institution” ile ifade edilecek bir yemek yemiştir. 
3.Ve sözleri ile “bu benim bedenim” ve “bu benim kanım” diyerek işaret etmiştir. 
4.Bilemiyoruz belki bu sözler post-easter sözleridir. 
5.Burada esas sormamız gereken soru “ekmek ve şarap” olgusunun ilk yüzyıl anlamıdır. 
6.Akdeniz kültüründe ekmek ve şarap aslında tam bir şölen yemeğine işaret eder. 
7.Ayrıca sosyalleşme, paylaşma anlamındadır. Hatta İsa bu nedenle eleştirilir. 
8.Rabbin duasında da “gündelik ekmek” yine yaşamla bağlantılıdır. 
9.İsa’nın sofra kültürü kapalı değil, herkese açıktır.
Birleşmek-Vaftiz ve Paylaşmak-Şükran sofrası 
1.Pavlus açıklamasında “yaşamak Mesihtir” diyor. İsa ile bir olmaktan bahsediyor. 
2.Yeni bir kimlik ve yeni bir biçimde olmak bu öğretilerde temeldir. 
3.Bu yine Pavlus’a göre Mesih’le birlikte ölmek ve dirilmekledir. Yani vaftiz semboli ile. 
4.Onunla birleşme bu şükran sofrasında da temeldir. Bir beden, bir kan olmak. 
5.Mesih İsa’da bir hiyerarşi yok. Yahudi, Yahudi olmayan yok.-Gal.3:28;1.Kor.12:12-27
Metaforik kullanım 
1.Yuhanna İsa’ya “yaşam ekmeği” olarak göstermektedir.  Yukarıdan gelen-Yuh.6:48,51
2.Çölde gerçek Manna-günlük ihtiyacı karşılar İsa. Açlığı dindirir, susuzluğu giderir. 
3.Manna çölde çöl yolculuğu içindir. Çıkışla bağlantılı bir yiyecek. 
4.İsa, müjde ve Tanrı krallığı yeni bir çıkış, yeni bir özgürlük. 
5.Beden ve kan Mesih’in ölümüyle de bağlantılı. İsa ile bir olma sakramenti. 
6.Yaşamlarımızı yaşamına katma ve tutkularını tutkumuz yapma sakramenti. 
Evkarist
1.Bir çok evkarist anlayışında cennet-cehennem inancı var. Günah, suç, kurban. 
2.Beden ve kan günahı kaldırmak için sunulmuş algısı net. Çünkü hep geç dönem algısı.
3.Fısıh kuzusu yolculuk içindir, yemek içindir. Besleyen bir yiyecek. 
4.Evkarist, besleyen ruhsal yiyeceği bize hatırlatır, birlik, beraberlik, paylaşım içindir.