MANA YOLU

Gerçeği bileceksiniz ve gerçek sizi özgür kılacak

Site Menüsü

Kelam Şükran İbadeti 1

             
                                           ALL SAINTS MODA KİLİSESİ 
                           KELAM VE ŞÜKRAN İBADETİ 
Kutsalsın (3) ey güçlü RAB Allah, yer ve gök sana verilen hamtlarla doludur. 
Halleluya (3) ey güçlü RAB Allah, yer ve gök sana verilen hamtlarla doludur.
Yüceltiriz (3) İsmini- Vahiy 4:8, Vahiy 19:7 
Dua edelim-
1.Ya RAB bütün varlığımla sana yaklaşıyorum.
2.Ey Tanrım sana güveniyorum, utandırma beni, 
3.Ya RAB yollarını bana öğret, yönlerini bildir. 
4.Bana gerçek yolunda öncülük et, eğit beni. 
5.Bütün gün umudum sende
6.Sevgine göre anımsa beni,
7.Sen iyisin RAB- Mezmur 25’den 
1.
Rabbin sarsılmaz sevgisi hiç eksilmez, 
Hiçbir zaman azalmaz tükenmez, 
İnayetini, her sabahında RAB yeniler, yeniler. 
Sadakati ne büyük- Yer.Mersiyeleri 3:23-24 
2.
İsmin üstündür tüm isimlerden. Sana tapınır, seni överiz. 
İsmin üstündür  tüm isimlerden. Sana secde ederiz (2)
İzzetin için seçilmiş halkız. Sana tapınır, seni överiz. 
İzzetin için seçilmiş halkız. Sana secde ederiz (2)
Tüm uluslardan bizi kurtardın. Sana tapınır, seni överiz. 
Tüm uluslardan bizi kurtardın. Sana secde ederiz (2)
3.
Baba, senin sevgin ne kadar büyük ve derin! 
Sensiz nasıl yaşadığımı anlayamam ki!
Şimdi sen beni kurtardın, ben senin çocuğun oldum, 
Ve bütün yaşamımda seninle kalayım 
Seni öveceğim, sana tapacağım, sonsuzlara dek, sevgili Babam. (2)
Dua edelim-
1.Bütün yüreğimle sana haykırırım
2.Sözlerini yüreğimde taşır, buyruklarına uyarım.
3.Çünkü ben yalnız senin sözlerine umut bağladım.
4.Sevgin uyarınca hep kulak ver sesime ya RAB!
5.Ve senin hükümlerin uyarınca beni donat!
6. Yaşamınla yaşamıma hep yaşam kat! 
7. Öğütlerin sonsuzdur, kötüyü hayatımdan çıkar at! - Mez.119’dan 
Sunular ve Mana Çalışması 
5.
Sevgin olmasa, gönle dolmasa, nasıl ışırdı yaşam, lütfu bulmasa. 
Sen ışı dünyamıza, gel dokun rüyamıza, eşsiz varlığın ile lütfu sun hülyamıza. 
Gerçek olmasa, yolu sunmasa, nasıl olurdu yaşam Mesih’i bulmasa. 
Sen ışı dünyamıza, gel dokun rüyamıza, saran ışığın ile seni sun hülyamıza
Huzurda duruş-(Amida)
6.
1.Ey göklerdeki babamız, kutsal olsun  senin adın. 
2.Krallığın gelsin senin! Gökte yerde arzun olsun. 
3.Gündelik ekmeğimizi bugün bize sağla yine.
4.Bize borçlu olanları, affettik biz, sen de bizi, aynen öyle, affet yine. 
5.Bizi koyma denenmeye, kurtar bizi kötülükten (2)
6.Çünkü krallık ve kudret, yücelikler hep senindir. 
7.Sonsuzluktan sonsuza dek, Amin!
1.Her şeyi yaratan kâinatın Efendisi, ey rablerin RAB’bi! Kim Senin gibi kudret sahibidir? Ölüme neden olan, yaşamı yenileyen ve kurtuluşu filizlendiren ey RAB ALLAH. Bizi nurunla aydınlat, Kelâmınla onurlandır, samimi bir tövbe ile Sana dönmemizi sağla ve merhametinle bütün günahlarımızı affet.
2.Her şeye kadir olan kâinatın Efendisi, ey kralların KRALI! Bütün ürünlerimizi ve işlerimizi bereketle. Bütün hastalıklarımıza şifa ver ve tüm acıları, sıkıntıları ve her türlü felaketi bizden uzaklaştır. 
3.Her şeye gücü yeten kâinatın Efendisi, ey yüce ALLAH! Her türlü kötülüğün saltanatını İsminde yok et. Lütfundan sunduğun her şey için Sana şükrederiz.
4.Her şeyin yegâne sahibi kâinatın Efendisi, ey göksel BABA! 
Bizlere barış, iyilik, bolluk, yaşam, mutluluk, şefkat, adalet ve merhamet lütfet. Bizi, ailemizi, efradımızı,memleketimizi ve insanlık âlemini bereketle. Bize MESİH’inin benzeyişinde ve RUH’unun doluluğunda bir yaşam bahşet ve bizleri hayırlı ve sıralı ölümlerle huzuruna kabul et
Efendimiz Buyuruyor ki- 
İnanç açıklaması-
Ey Yaratan! Seni ve gönderdiğin Mesih’i tanır, Kendimi inkâr eder, ardın sıra gelirim...
Sudan ve Ruh’tan doğarak hükümranlığı gönenir, Ölüm ve diriliş bilincinde,
Sofranın eşliğinde sonsuzluğu edinirim.
Işıkta ışık olur, tanıklığına soyunur
Ruhta ve gerçekte yalnız Seni yüceltir, önünde eğilirim.
O, bedende göründü, Ruh’ça doğrulandı.
Meleklerce görüldü, milletlere tanıtıldı.
Dünyada O’na iman edildi. Yücelik içinde yukarı alındı. -1.Timoteos 3:16.
Selamlama ve Şükran İbadeti
7.
Açıldı kapı, saçıldı ışık sende Efendim. Çakıldı benlik çakıldı haça senle Efendim. 
Doldur kabım sen, Allah! Doldur kabım sen, İsa! (2)
Doldur kabım, boştur kalbim sensiz Efendim (2)
Açıldı mana, saçıldı varlık senden Efendim. Yenildi ölüm, dirildi “ben’im” senle Efendim.