MANA YOLU

Gerçeği bileceksiniz ve gerçek sizi özgür kılacak

Site Menüsü

Kelam Şükran 2

             
                                           ALL SAINTS MODA KİLİSESİ 
                           KELAM VE ŞÜKRAN İBADETİ 
Kutsalsın (3) ey güçlü RAB Allah, yer ve gök sana verilen hamtlarla doludur. 
Halleluya (3) ey güçlü RAB Allah, yer ve gök sana verilen hamtlarla doludur.
Yüceltiriz (3) İsmini- Vahiy 4:8, Vahiy 19:7 
Dua edelim-
1.Ya RAB bütün varlığımla sana yaklaşıyorum.2.Ey Tanrım sana güveniyorum, utandırma beni, 3.Ya RAB yollarını bana öğret, yönlerini bildir. 4.Bana gerçek yolunda öncülük et, eğit beni. 5.Bütün gün umudum sende6.Sevgine göre anımsa beni,7.Sen iyisin RAB- Mezmur 25’den 
1.
Halleluya, kadir olan Tanrımız Kral’dır! Biz coşalım, sevinelim, O’na izzetini de verelim!
Halleluya, kadir olan Tanrımız Kral’dır!
2.
Geyik suları nasıl özlerse, canım da seni özler. 
Kalbimin tek arzususun, sana tapınırım. 
Kalkanım, kuvvetim tek sensin, sana ruhumu teslim eyleyim. 
Kalbimin tek arzusun, sana tapınırım. 
Ne altın, ne de gümüş isterim, seninle ben mutluyum. 
Gerçek sevinç veren tek sensin, benim her şeyimsin…Kalkanım, kuvvetim…
Sen bir dost ve kar deşimsin, bir kral olduğun halde. 
Hepsinden çok sevdiğim sensin, benim herşeyimsin…Kalkanım, kuvvetim.. 
3.
Halkın arasında sana şükrediyorum. Uluslar ortasında ilahi söylüyorum. 
Çünkü büyük sevgin göklerden çok üstündür. Ve sonsuzca, sonsuzca sen sadıksın. 
Yüceltirim, ey RAB’bim! Sen görkemlisin. İzzetin dünyayı dolduracak. Halkın arasında….
Dua edelim-
1.Ey RAB gönlüm sana ezgiler söylesin. 2. Ve seni. senden hep övgülerle bilsin. 3.Bilirim, sen beni Sen’den bilirsin. 4.Arzularımı dönüştürür değiştirir 5.Beni her günümde ıslah edersin. 6.Bu nedenle gönlüm sana ezgiler söylesin 7.Söylesinde Ruh’um kurtarışınla sevinsin.-Mez.103’den   
4.
Sen ya RAB, zengin yüreklisin!Döktün engin sevginden. 
Sen ya RAB, öyle sevdin! Biz günah içinde ölüyken. Yaşam verdin bize Mesih’te! 
Sen bizi, Mesih’le birlikte, diriltip, kutsal yerlerde…Oturttun.
Sunular ve Mana Çalışması 
5.
Benliğimden kopan fırtına, varlığımda her an karmaşa,
Evren senin, devran senin, meydan senin ey Yaratan.
Benliğime gel sen dedin, varlığıma bir ben dedin. 
Derdim senin derman senin, ferman senin ey Yaratan!.
Huzurda duruş-(Amida)
6.
1.Ey göklerdeki babamız, kutsal olsun  senin adın. 
2.Krallığın gelsin senin! Gökte yerde arzun olsun. 
3.Gündelik ekmeğimizi bugün bize sağla yine.
4.Bize borçlu olanları, affettik biz, sen de bizi, aynen öyle, affet yine. 
5.Bizi koyma denenmeye, kurtar bizi kötülükten (2)
6.Çünkü krallık ve kudret, yücelikler hep senindir. 
7.Sonsuzluktan sonsuza dek, Amin!
1.Her şeyi yaratan kâinatın Efendisi, ey rablerin RAB’bi! Kim Senin gibi kudret sahibidir? Ölüme neden olan, yaşamı yenileyen ve kurtuluşu filizlendiren ey RAB ALLAH. Bizi nurunla aydınlat, Kelâmınla onurlandır, samimi bir tövbe ile Sana dönmemizi sağla ve merhametinle bütün günahlarımızı affet.
2.Her şeye kadir olan kâinatın Efendisi, ey kralların KRALI! Bütün ürünlerimizi ve işlerimizi bereketle. Bütün hastalıklarımıza şifa ver ve tüm acıları, sıkıntıları ve her türlü felaketi bizden uzaklaştır. 
3.Her şeye gücü yeten kâinatın Efendisi, ey yüce ALLAH! Her türlü kötülüğün saltanatını İsminde yok et. Lütfundan sunduğun her şey için Sana şükrederiz.
4.Her şeyin yegâne sahibi kâinatın Efendisi, ey göksel BABA! 
Bizlere barış, iyilik, bolluk, yaşam, mutluluk, şefkat, adalet ve merhamet lütfet. Bizi, ailemizi, efradımızı,memleketimizi ve insanlık âlemini bereketle. Bize MESİH’inin benzeyişinde ve RUH’unun doluluğunda bir yaşam bahşet ve bizleri hayırlı ve sıralı ölümlerle huzuruna kabul et
Efendimiz Buyuruyor ki- 
İnanç açıklaması-
Ey Yaratan! Seni ve gönderdiğin Mesih’i tanır, Kendimi inkâr eder, ardın sıra gelirim...
Sudan ve Ruh’tan doğarak hükümranlığı gönenir, Ölüm ve diriliş bilincinde,
Sofranın eşliğinde sonsuzluğu edinirim.
Işıkta ışık olur, tanıklığına soyunur
Ruhta ve gerçekte yalnız Seni yüceltir, önünde eğilirim.
O, bedende göründü, Ruh’ça doğrulandı.
Meleklerce görüldü, milletlere tanıtıldı.
Dünyada O’na iman edildi. Yücelik içinde yukarı alındı. -1.Timoteos 3:16.
Selamlama ve Şükran İbadeti
7.
Yükselt sesin yer, dinlesin gökler. Dinlesin, dinlesin, dağ,taş dinlesin, 
Dinlesin, dinlesin, yer gök inlesin. Ah! Sensin yaratan, Mesih kurtaran,  
Ruh’un elinde beni sen yapan. Ruh’un elinde ben sen yapan. 
Yükselt sesin yer, dinlesin gökler. Dinlesin, dinlesin, yer gök inlesin.
Dinlesin, dinlesin, yer gök inlesin. Ah! Yüreğim senin, sana erişsin, 
Işığın ile gönlüm sevinsin. Işığın ile gönlüm sevinsin.