MANA YOLU

Gerçeği bileceksiniz ve gerçek sizi özgür kılacak

Site Menüsü

Rabbin Duası

Rabbin Duası 
1.Protestanlar daha çok “Rabbin duası” derler. Katolikler “Babamız” duası.
2.Üç tipi var bu duanın; 1.Matta, 2.Luka, 3.Didache-Matta ile benzer-Mt.6:9-13
3.Katolikler son doxology bölümünü söylemezler. Luka tamamen farklıdır. 
4.Farklı versiyonlar bu duayı farklı toplulukların farklı kullandıkları fikrini getirir. 
5.Talebelerin ezberlemeleri istendiyse neden farklı söylenişler vardır? 
Ne değildir?
1.Cennet-cehennem hristiyanlığından farklı yaklaşımlar bu duada mevcuttur. 
a.Bu dua hayat sonrası bir dua değildir. Ölünce cennete gitme duası değildir. 
b.Materyal başarı için değildir. Zenginlik için talep yoktur. 
c.İman hakkında değildir. “İnanmamıza yardım et” şeklinde bir cümle yer almaz. 
d.İsa hakkında değildir. Oğul olması günahlarımız için ölme konusu burda yoktur. 
Nedir?
1.Bu dua özellikle ilk yüzyıl köylü sınıfına öğretilmiş olan duadır. 
2.Fakirleştirilmiş ve hakları alınmış  halka öğretilmiş olan bir duadır. 
3.Ey göklerdeki babamız;  ruhsal baba, sevgili öğretmen, yakınlık, aitlik, aynı aile. 
4.Kutsal olsun senin adın; Tanrım, adını kutsal kıl anlamındadır. Dua, Tanrıyadır. 
5.Krallığın gelsin; Tanrı’nın krallığı, Snoptik incillerin yüreği olan öğreti budur. 
6.”Zaman doldu”, “Tanrı’nın egemenliği yaklaştı. Tövbe edin, Müjde’ye inanın”Mr.1:15
7.Burda dikkat edilmesi gereken nokta egemenliğin yerde olmasıdır. Sonra değildir. 
8.Bu dünyanın krallarının dünyası bu kötülüklerdir. Tanrı krallığı ise harika olacaktır. 
Temel ihtiyaçlar
1.Tanrı krallığının tutkusu yerdir; ekonomik adaletin ve barışın olacağıdır. 
2.Mika 4:1-4 ve Yeşaya 2:2-4 ‘da yazılanlara gönderme vardır bu krallık kavramında. 
3.Herkes kendi asmasının, incir ağacının altında oturacak. Kimse kimseyi korkutmayacak
4.Gündelik ekmeğimizi bize bugün de ver; burada ekmek “yiyecek” anlamındadır. 
5.O günün köylüleri için gündelik ekmek, yaşam için oldukça önemlidir. 
6.Yoksulluk, kuraklık, kötü yönetim. Göklerin egemenliğinde temel ihtiyaçlar esastır. 
Borçlar
1.Bize karşı borçlu olanları bağışladığımız gibi; 
2.Bazı mezhepler debts, bazı mezhepler sins, bazıları ise trespasses kullanırlar. 
3.Matta ve Didache’de debts ve debtors olarak geçer.
4.Luka’da ise ilk bölüm “sins”, ikinci bölüm “forgive everyone indebted to us”. 
5.O dönemde insanlar borçlanınca arazilerini kaybediyorlardı. Köle bile oluyorlardı. 
6.Kısacası gündelik ekmek ve borçların ödenmesi konusunda yakarış vardır burada.
Denenmeden kurtar
1.Ayartılmamıza izin verme, bizi kötü olandan kurtar; esası “denenme zamanı getirme”
2.Bizi “zulme teslim etme” şeklinde bir anlam içerir. 
3.Ya da “karakterimizin, sadakatimizin,  bağlılığımızın” denenmesine izin verme. 
4.Mt.4:1-11; Lk.4:1-13’de geçen “denenme” kelimesi ile buradaki aynıdır. 
5.İkinci bölümünde ise “kötü olandan bizi kurtar” kelimesi iki şekilde anlaşılır;
a.kötü olan burda; bizi yöneten güç,bizi kontrol eden güç anlamındadır.
b.kötülük yapanlardan bizi kurtar gibi bir anlamda taşır.  
Ata erkil
1.İlk yüzyıl Patriarkal- ata erkil bir aile sistemini tanır, “adın kutsal kılınsın” buradandır.
2.İsmini kutsal tut, bir anlamda iyi aile reisi ol demektir. 
3.Yeryüzü senin orijinal düzenin gibi olsun. 
4.Bu duayı söylemek Mesih İsa’nın tutkusunu dile getirmektir. 
5.İsa Tanrı tutkusunun kararlı vahyi ise, o zaman bu da Tanrı’nın tutkusudur. 
6.Bu duayı söylemek Tanrı’nın tutkusunu ve İsa’nın tutkusunu yerine getirmektir.