MANA YOLU

Gerçeği bileceksiniz ve gerçek sizi özgür kılacak

Site Menüsü

Nikodemus-Lent 2

Cevaplarla ne yapıyoruz? -Nikodemus -Yuh.3:1-17-Lent 2
Dünya ve biz
1.Hindistanda neler oluyor? Müslümanların evleri, dükkanları yakılıyor. Soru nasıl bir din? 
2.Ya bombardımana neden olanlar ve onların dinlerinin sorgulanması? Mülteci istenmiyor.
3.Nazi zulmünde çok az sayıda hristiyan Yahudilere yardım etti.
4.Zor koşullarda gerçek Mesih talebesi olmayanlar adeta ortadan silinirler. 
Gizliliğin nedeni
1.Yıllarca izlediğimiz inanç bazı noktalarda doğruları yitirmişse ve cevaplar dışarda ise ne olacak? 
2.Yuhanna’nın bu ziyareti gizli değerlendirmesi Nikodemus’un görünmek istememesidir. 
3.Yeni doğuştan bahsetmiştir İsa ama bu o an için Nikodemus’a fazla anlam ifade etmemiştir. 
4.Sadece bir açıdan  bakarak Nikodemus’u korkak olarak değerlendirmek yanlıştır. 
5.Onun Ferisi olduğunu ve Yuhanna’ya göre Yahudilerin önderi olduğunu unutmamak lazımdır. 
Riskli görüşme
1.İsa, tapınak yetkisine baş kaldırmışken Sanhedrin üyesinin onunla görüşmesi her zaman risktir. 
2.Bu ziyaret İsa’nın topluma ne denli meydan okuduğunu gösteriyordu. 
3.Mesihi ziyarete gelmek Nikodimus için bir anlamda kendi konumunu riske atmaktı. 
4.Bu bir baş pastörün rakip bir mezhebin pastörünü ziyaret gibidir. Sanki o mezhebe girecek gibi
Kişi ve çağ etkileri
1.Birçoğumuz gittiğimiz kiliselere göre farklı inanç ve külütürlere göre endeksliyiz. 
2.Hatta birçoğumuz sadece basit aminlerle var olana genel katılım gösteriyoruz. 
3.Günümüzün getirdiği bir çok şeyler bizim inançlarımız üzerine de etkindir. 
4.Mesela, bilime göre beyin kimyasının etkisi varsa günah özgür iradenin bir sonucu mudur? 
5.Kısacası bazı öğretiler liderlerin etkisidir. 1095’de haçlı seferleri Papa’nın emriyledir. 
6.Cenneti garantiledikleri düşüncesiyle hristiyanları bile öldürerek Kudüs’ü almışlardır. 
7.Akılları sıra Vahiy bölümünde söylenilenler yerine gelmiştir. Ruh’ta yeniden doğuş nerededir?
Karanlığa işaret
1.Nikodemus gece geldi.Burada ruhsal karanlığa işaret vardır. İsa’ya neden geldiğini sorar.
2.Onu hoca olarak kabul eder, mucizelerine şaşırmıştır. “Yaptığını kimse yapamaz”der. 
3.Belki bu mucizeleri edinmek ister ama İsa bununla ilgilenmez aslında Nikodemus ile ilgilenir. 
Herkese müjde
1.Burada “doğrusu size diyorum ki,” sözündeki “size” çoğuldur. Amaç Nikodemus değildir. 
2.Burada söylenilmek istenilen bütün İsrael’in yukarıdan yeniden doğmasıdır. 
3.Nikodemus’un söylenenleri anlamaması mümkün değildir. 
4.Yeni yürek ve yeni ruh (Hez.18:31) öğretisi zaten vardır. Mikve’nin amacı yeni doğuşa simgedir. 
5.Muhtemelen anlamamazlıktan gelmesinin sebebi öğretinin yeni versiyonuydu. 
6.”Bu şeyler nasıl olur?” sorusu da Nikodemus’un ikinci kez kendini savunmasıdır. 
Ruh ve rüzgar
1.Pneuma-hem ruh, hem de rüzgar anlamına gelmektedir. İbranicesi Ruach’tır aynı anlamdadır. 
2.İkiside hem giz, hem de görünmezlik ifade eder. Değişim öneriliyor ama o direniyor. 
4.Anlamaması mümkün değildi. Sadece ayak diretiyordu. Dönüşüm, değişime emin değildi. 
Bilinmeyene sıçramak
1.Yeniden doğmak yepyeni bir bilinene başlamak değil, bir bilinmeze sıçramaktır. 
2.Eski rahat alanın yeni formlara uydurulmasıdır. Yeni değerlerin devreye girmesidir. 
3.İsa’nın rahatsız ediciliği bu noktada başlamaktadır. 
4.Başkalarının kendimiz için düşündüklerimizi yapmalarını beklememektir. 
5.Bu bir araya geliş boşa gitmemiştir. İsa’nın çarmıhı sonrasında Arimetialı yanındadır. 
6.Ona sonradan ne olduğu esas öğretiş değildir. Esas öğretiş inancına yeniden bakmıştır. 
7.Yaşamını resetleyebilmiştir.  Ne sorduğu değil, cevaplarla ne yaptığı esastır.