MANA YOLU

Gerçeği bileceksiniz ve gerçek sizi özgür kılacak

Site Menüsü

Ötekileşip ötekileştirenler-Lent 3

Ötekileşip ötekileştirdiklerimiz -Yuh.4:5-42 Lent 3
Dünya ve ilişkiler
1.Dünya ekonomik, politik ve sağlık konusunda kaos yaşıyor. Neden Samiriyelileri çalışıyoruz?
2.Aslında insan krizlerinin arkasında hep ilişki eksikliği var. 
3.Ekonomik, politik krizlerde hep herkesin kendi çıkarlarını gözetmesi var. Ve sağlıkta bile aslında.
4.Şimdi böylesi bir pandemik olayı ortadan kaldırmak için yine ilişkiler önem teşkil ediyor. 
5.Hiç bir sorun yokken insanlar sorun varmışcasına birbirlerinden uzaklaşıyorlardı. Muhtaçlar şimdi
Çula muhtaçlık
1.Hiç kuşkusuz toplumlar toplumları, etnik guruplar etnik gurupları iter durur. 
2.Hiç kimse dünyasını her nedense kendince hoşlanmadıkları ile paylaşmak istemez. 
3.Belki bizler Samiriyeli değiliz ama her zaman önyargı ile ayırdıklarımız var. 
4.Farklı bir etnik ortama gidin, farklı bir dinin ibadethanesine girin bu hemen görülür. 
5.Ama İsa gibi davrandığımızda diyaloğa başladığımızda yepyeni bir seviye karşımızdadır. 
Onuncu bakış açısı 
1.İncil içinde Samiriyeliler üzerine anlatım bir kaç farklı yerde vardır. Saygıya layık oldukları açıktır.
2.Luka 17:11-19’da on kişiden birisi Samiriyelidir ve iyileştikten sonra tek İsa’ya dönendir. 
4.Samiriyelilerin inançları şüpheli görülmektedir. Galilelilerse inançlı. İsa eşit davranır. 
5.Sonuç Galileliler toplumsal olanı yaparlar. Samiriyeli ise yüreğine kulak verir. 
6.Luther bu nedenle “doğru ibadet” için bu örneği örnek göstermiştir. 
7.İyileştirme İsa için sıradandır. Onuncu bakış açısı burada iman kurallarında değildir. 
8.Aynı şeylere amin demek ibadet değildir. Geçmişi görüp şükredebilme esas ibadettir. 
Başka ruhla bakış
1.Luka 9:54-56’da Yakup ve Yuhanna İsa’dan Samiriyeli köye ateş yağdırmasını isterler. 
2.İsa’nın burada cevabı oldukça nettir; “siz hangi ruha ait olduğunuzu bilmiyorsunuz”
3.Karşılıksız alıp, karşılıksız verme (Mt.10:8) İsa’nın temel öğretisidir. Bu beklentisiz ilişkidir. 
4.Çölde Sayım 14:24’de “Kalev’de başka bir ruh var, o bütün yüreğiyle ardımca yürüdü” demektedir
5.Kısacası herkesten farklı bir bakış açısını devreye sokmaktadır. 
İyi Samiriyeli 
1.Luka 10:25’de İyi Samiriyeli en bilinen konulardan biridir. Ve içinde yine ötekiler için öğreti vardır. 
2.Esas Tanrı kelamını tutanlar yaralı bir kişiyi ötekileştirirken, ötekileştirilmiş biri o kişi ile bağ kurar.
3.Samiriyeli iyidir. Romalı Kornelyus iyidir. Yahudi Andreas Mesih talebesi olarak iyidir. Ve diyerleri.. 
4.Elçilerin İşlerinde Kutsal Ruh’la yaşanan deneyimlerde o dönemin milletleri oradaydı. İyidirler. 
5.Çünkü RAB iyidir. Ve insanı ile ötekileşmeden ve ötekileştirmeden ilişki kurmak istemektedir. 
Ve ötekileştirilmişlerin ötekileştirilmişi
1.Samiriyeli kadın örneğinde ise daha da ileriye gidilen bir öğreti ile karşılaşıyoruz. 
2.a.Samiriye köyüne girdi İsa b.Samiriyelilerin ötekileştirdiği kadınla konuştu İsa. 
3.c.Sorularına kucaklayıcı bir biçimde cevap verdi d.Ona da yaşam suyu (Ruhu)sundu
4.Mayim Chayim-taze akan yaşam suyu. Kaptan değil, akan taze sudan. 
5.Yuh.7:37’de Yuhanna bunun Ruha işaret ettiğini açıkça söylemektedir. 
6.Bizler içinde duran su iyi değildir. İnsanlığın takılıp kaldığı düşünceler iyi değildir. 
Formül ötesi
1.Mesih burada bir iman formülü sunmamaktadır. Farklı olanları kucaklamaktadır. 
2.Evet inançların radikalleri vardır. Kötü şeylerde yaparlar ama milyonlarcası insan kardeşimizdir. 
3.”İsa sizi seviyor ama bir tek ben onun favori adamıyım” tarzında yaklaşmak oldukça yanlıştır.
4.Kadın, Nikodemus gibi görünür bu öyküde tam anlamamıştır ne olduğunu. 
5.Belki İsa’nın esas ne demek istediğini anlayamamışlardır. Ama her ikisi de düşünmüştür. 
6.Düşünmeye, düşüncelerini yenilemeye devam etmişlerdir. 
7.Kadın etki altında deneyimini aktarmıştır. Onlarda Mesih İsa’ya kapılarını açmışlardır. 
8.Daha da ilginci Efendimiz Mesih İsa onlarla kalmayı kabul etmiştir. 
9.İnsanların hep birbirlerinden uzaklaştıkları, kamplaştıkları her zaman İsa’nın öğretisi nettir. 
10.Küçük bir adım yürek açmak, yüreklerin açılmasına neden olacaktır. 
11.Şu anda ne Yeruşalim de ne de Samiriye de tapınak vardır.  Tapınak Mesih’te bize gelmiştir. 
12.Yakup’un kuyusu hala oradadır. Basitçe İsa su istedi ama karşılığında yaşam suyu  verdi.