MANA YOLU

Gerçeği bileceksiniz ve gerçek sizi özgür kılacak

Site Menüsü

KELAM İBADETİ -5 NİSAN 2020 PAZAR

   KELAM iBADETİ-1

Kelam İbadeti

1.

RAB’bin sarsılmaz sevgisi hiç eksilmez, 

Hiçbir zaman azalmaz tükenmez, 

İnayetini, her sabahında RAB yeniler, yeniler. 

Sadakati ne büyük- Yer.Mersiyeleri 3:23-24 

2.

İsmin üstündür tüm isimlerden. Sana tapınır, seni överiz. 

İsmin üstündür tüm isimlerden. Sana secde ederiz (2)

İzzetin için seçilmiş halkız. Sana tapınır, seni överiz. 

İzzetin için seçilmiş halkız. Sana secde ederiz (2)

Tüm uluslardan bizi kurtardın. Sana tapınır, seni överiz. 

Tüm uluslardan bizi kurtardın. Sana secde ederiz (2)

3.

Baba, senin sevgin ne kadar büyük ve derin! 

Sensiz nasıl yaşadığımı anlayamam ki!

Şimdi sen beni kurtardın, ben senin çocuğun oldum, 

Ve bütün yaşamımda seninle kalayım 

Seni öveceğim, sana tapacağım, sonsuzlara dek, sevgili Babam. (2)

4.

Sığınağım sensin, kalbim doldurursun, 

Kurtuluş sözleriyle korktuğum zamanlarda himayendeyim, himayendeyim. 

Zayıf “güçlüyüm” desin, senin kudretinle. 

Mana Çalışması 

5.

Sevgin olmasa, gönle dolmasa, nasıl ışırdı yaşam, lütfu bulmasa. 

Sen ışı dünyamıza, gel dokun rüyamıza, eşsiz varlığın ile lütfu sun hülyamıza. 

Gerçek olmasa, yolu sunmasa, nasıl olurdu yaşam Mesih’i bulmasa. 

Sen ışı dünyamıza, gel dokun rüyamıza, saran ışığın ile seni sun hülyamıza

Huzurda duruş-(Amida) 

6.

Ey göklerdeki Babamız, kutsal olsun  senin adın. Krallığın gelsin senin! 

Gökte yerde arzun olsun. Gündelik ekmeğimizi bugün bize sağla yine.

Bize borçlu olanları, affettik biz, sen de bizi, aynen öyle, affet yine. 

Bizi koyma denenmeye, kurtar bizi kötülükten (2)

Çünkü krallık ve kudret, yücelikler hep senindir. Sonsuzluktan sonsuza dek, Amin!

Dualar 

7.

Açıldı kapı, saçıldı ışık sende Efendim. Çakıldı benlik çakıldı haça senle Efendim. 

Doldur kabım sen, Allah! Doldur kabım sen, İsa! (2)

Doldur kabım, boştur kalbim sensiz Efendim (2)

Açıldı mana, saçıldı varlık senden Efendim. Yenildi ölüm, dirildi “ben’im” senle Efendim.