MANA YOLU

Gerçeği bileceksiniz ve gerçek sizi özgür kılacak

Site Menüsü

KELAM İBADETİ-19 NİSAN 2020 PAZAR

KELAM VE ŞÜKRAN İBADETİ (19 Nisan Pazar)
     Yuh.20:19-sona, 1.Pet.1:3-9, Mezmur 16, Elç.İşl.2:14a, 22-32, ÇIkış 14:10 -sona 
1.
Kutlayacağım RAB’bimizi yeni bir ilahi ile! Öveceğim yeni bir ilahi ile! Halleluya, halleluya 
2.
Ruhun içim doldursun! Ruhun içim doldursun! Ayaklarım dans etsin, yüreğim sevinsin, 
ağzım sana övgü sunsun! Haydi, ileri! Orduların RAB’bi ismiyle! Çünkü RAB her düşmanı alt etti, alt etti. Sevinelim, RAB’de! Güvenelim O’na korkmayalım! Haydi, ileri RAB İsminde! 
Ne yüce Tanrımız var! Ne yüce Tanrımız var! Melekler secde eder, yer ve gök boyun eğer, 
1.Ya RAB! Işığım Sensin, kurtuluşum Sen. 2.Seninle kimseden korkmam, kimseden yılmam ben. 3.Dileğimdir güzelliğini seyretmek 4.İşlerine hayran ilahiler söylemek
5.Ve ömrümü senle tüketmek-Mez.27’den
3.
Senin sevgin ömürden güzeldir, senin sevgin ömürden güzeldir. 
Dudaklarımla ve yüreğimle, kendimi sevgine bırakırım. 
Ellerimi ben sana uzatırım ve sevginde alıp doyarım. 
Taht üzerinde oturana ve kuzuya ebedler ebedince Bereket….
Mana Çalışması  ve Huzurda duruş-(Amida)
4.
Ey göklerdeki babamız, kutsal olsun  senin adın. Krallığın gelsin senin! 
Gökte yerde arzun olsun. Gündelik ekmeğimizi bugün bize sağla yine.
Bize borçlu olanları, affettik biz, sen de bizi, aynen öyle, affet yine. 
Bizi koyma denenmeye, kurtar bizi kötülükten (2)
Çünkü krallık ve kudret, yücelikler hep senindir. Sonsuzluktan sonsuza dek, Amin!
1.Her şeyi Yaratan, her şeye kadir O’lan kainatın Efendisi! Ey göksel Baba
2.Bizi nurunla aydınlat, kelamınla onurlandır. 
3.Sana dönmemizi sağla, merhametinle günahlarımızı affet. 
4.Bütün hastalıklarımıza şifa ver, tüm acıları, sıkıntıları, her türlü felaketi bizden uzaklaştır. 
5.Her türlü kötülüğün saltanatını isminde yok et. Lütfundan sunduğun herşeye şükrederiz. 
6.Bizlere barış, iyilik, bolluk, yaşam, mutluluk, şefkat, adalet ve merhamet lütfet. 
7.Bizi, ailemizi, efradımızı, memleketimizi ve insanlık alemini bereketle. 
8.Bize Mesih’inin benzeyişinde ve Ruh’unun doluluğunda bir yaşam bahşet. 
9.Bizleri hayırlı ve sıralı ölümlerle huzuruna kabul et. 
Şükran ibadeti
7.
Bir iman, bir vaftiz, birdir RAB’bimiz, bir ruhta, bir aşkta biz biriz. 
Birdir RAB’bimiz, birdir RAB’bimiz, biz Mesihte biriz, birdir RAB’bimiz 
Bir iman, bir vaftiz, birdir RAB’bimiz, Baba, Oğul, Kutsal Ruh’ta biz biriz.
Birdir RAB’bimiz, birdir RAB’bimiz. Biz Mesih’te biriz, birdir RAB’bimiz.