MANA YOLU

Gerçeği bileceksiniz ve gerçek sizi özgür kılacak

Site Menüsü

KELAM İBADETİ-03 MAYIS 2020

KELAM VE ŞÜKRAN İBADETİ - 03 Mayıs 2020
Mez.23; Yuh.10:1-10; 1.Petrus 2:19-25; Elç.İşl.2:42-47
-Budur RAB’bin, budur RAB’bin yarattığı gün, sevinelim (3) coşalım onda..
-Kutlayacağım Rabbimizi yeni bir ilahi ile, öveceğim yeni bir ilahi ile..
-Tanrım derim, güvenirim, sığınacak yer, hisarımdır. 
Gölgesinde barınırım. Yüce O’lan güçlü RAB’bim.
Avcının tuzağından O salıverir, öldüren vebadan O kurtarır. 
Kanatlarının altına sığınırım. Onlarlal O beni örter.-Tanrım derim..
Ne gecenin dehşetinden çekinirim, ne gündüz uçan oktan korkarım
Çadırıma felaket yaklaşmayacak, kötülük dokunmayacak.-Tanrım derim…
Yanımda bin, sağımda on bin düşerse, ölüm bana yaklaşmaz sarsılmam. 
Doğruluğun bana kalkan ve siperdir, yüce O’lan konutumdur. -Tanrım derim…
-Baba, eğilip sevgimizi sunarız, ismin yücelsin tüm dünyada! (İsa eğilip-Kutsal Ruh)
-Diri su yıka beni, pakla ve yenile. Tertemiz yıka, doldur gücünle, diri su yıka beni. 
Kutsal Ruh koru beni, beni yönelt İsa’ya. 
Rab’be tapayım, doldur gücünle, kutsal Ruh beni. 
İsam sen yönet beni, yüreğimde taht kur. 
Coştur hamtlarla, doldur gücünle, İsam sen yönet beni.
Taht üzerinde oturana ve kuzuya ebedler ebedince Bereket….
Mana Çalışması  ve Huzurda duruş-(Amida).
Ey göklerdeki babamız, kutsal olsun  senin adın. Krallığın gelsin senin! 
Gökte yerde arzun olsun. Gündelik ekmeğimizi bugün bize sağla yine.
Bize borçlu olanları, affettik biz, sen de bizi, aynen öyle, affet yine. 
Bizi koyma denenmeye, kurtar bizi kötülükten (2)
Çünkü krallık ve kudret, yücelikler hep senindir. 
Sonsuzluktan sonsuza dek, Amin!
Ne Atalarımıza “Adam öldürmeyeceksin, öldüren yargılanacak” denildiğini duydunuz. Ama ben size diyorum ki, kardeşine öfkelenen herkes yargılanacaktır..Bu yüzden, sunakta adak sunarken kardeşinin sana karşı bir şikayeti olduğunu hatırlarsan, adağını orada, sunağın önünde bırak, git önce kardeşinle barış; sonra gelip adağını sun.-Mt.5:21-24
Ey Yaratan! Seni ve gönderdiğin Mesihi tanır, kendimi inkar eder, ardın sıra gelirim. 
Sudan ve Ruh’tan doğarak hükümranlığı gönenir, ölüm ve diriliş bilincinde, 
Sofranın eşliğinde sonsuzluğu edinirim. Işıkta ışık olur, tanıklığına soyunur. 
Ruhta ve gerçekte yalnız seni yüceltir, önünde eğilirim. 
O, bedende göründü, Ruh’ça doğrulandı. Meleklerce görüldü, milletlere tanıtıldı. 
Dünyada O’na iman edildi. Yücelik içinde yukarı alındı. 
Şükran İbadeti
İsa’yla gitmeye karar verdim.(3) Geri dönmem, geri dönmem. 
Benle kimse gelmese, ben yine giderim.(3) Geri dönmem, geri dönmem. 
Dünya arkamda, haç önümdedir.(3) Geri dönmem geri dönmem.