MANA YOLU

Gerçeği bileceksiniz ve gerçek sizi özgür kılacak

Site Menüsü

KELAM ÜZERİNE-10 MAYIS 2020

KELAM VE ŞÜKRAN İBADETİ - 10 Mayıs 2020
Mez.31:1-5, 15-16; Yuh.14:1-14; 1.Pet.2:2-10; Elç.İşl.7:55-60
Hayatım sende RAB! Kuvvetim sende RAB! Ümidim sende RAB, sende ya RAB! 
Seni överim hayatımla, seni överim kuvvetimle, bütün hayatımla, bütün kuvvetimle. 
Bütün ümidim sende! 
Çağırırım! Merhamet elini uzat bana! Zayıfım, sevginle beni özgür kıl, ya RAB, kayam! 
Zayıfken gücümsün, beni kurtar RAB! Ümidimsin! Vaatlerin sözde kalmaz. 
Benim arzum seni izlemek sonsuza dek! Sen iyisin, sen iyisin, sen iyisin bana. 
Tüm gökyüzü, görkemini beyan eder! Tüm yeryüzü güzelliğini yansıtır! 
Sonsuzluk boyunca taht üzerindesin! Sevinçle diz çöküp sana tapınırız.. 
Diri RAB’bin görkemini beyan edin! Kurbanıyla Tanrı insanla barıştı! 
Sonsuzluk boyunca taht üzerindesin! Sevinçle diz çöküp sana tapınırız. 
Mana Çalışması 
Dinle yüreğim dinle, sessizliğin içinde. Ne rüzgarda ne yelde, ne ateşte ne selde. 
Dinle yüreğim dinle, sessizliğin içinde. Tatlı ince sesinle, konuş sen yüreğime. 
Konuş ey kelam konuş, konuş sen benliğime. 
Hisset yüreğim hisset, sessizliğin sesinde. Ne rüzgarda, ne yelde, ne ateşte, ne selde. 
Hisset yüreğim hisset, sessizliğin sesinde. Tatlı ine sesinle, dokun sen yüreğime. 
Dokun ey kelam dokun, dokun sen benliğime. Işı yüreğim ışı, sessizliğin gücünde . 
Huzurda duruş-Amida 
Ey göklerdeki Babamız… 
1.Her şeyi yaratan kâinatın Efendisi, ey rablerin RAB’bi! Kim Senin gibi kudret sahibidir? Ölüme neden olan, yaşamı yenileyen ve kurtuluşu filizlendiren ey RAB ALLAH. Bizi nurunla aydınlat, Kelâmınla onurlandır, samimi bir tövbe ile Sana dönmemizi sağla ve merhametinle bütün günahlarımızı affet.
2.Her şeye kadir olan kâinatın Efendisi, ey krallarınKRALI! Bütün ürünlerimizi ve işlerimizi bereketle. Bütün hastalıklarımıza şifa ver ve tüm acıları, sıkıntıları ve her türlü felaketi bizden uzaklaştır. 
3.Her şeye gücü yeten kâinatın Efendisi, ey yüce ALLAH! Her türlü kötülüğün saltanatını İsminde yok et. Lütfundan sunduğun her şey için Sana şükrederiz.
4.Her şeyin yegâne sahibi kâinatın Efendisi, ey gökselBABA! Bizlere barış, iyilik, bolluk, yaşam, mutluluk, şefkat, adalet ve merhamet lütfet. Bizi, ailemizi, efradımızı,memleketimizi ve insanlık âlemini bereketle. Bize MESİH’inin benzeyişinde ve RUH’unun doluluğunda bir yaşam bahşet ve bizleri hayırlı ve sıralı ölümlerle huzuruna kabul et
Ey Yaratan! Seni ve gönderdiğin Mesih’i tanır, kendimi inkar eder, ardın sıra gelirim. Sudan ve Ruh’tan doğarak hükümranlığını gönenir, ölüm ve diriliş bilincinde, sofranın eşliğinde sonsuzluğu edinirim. Işıkta ışık olur, tanıklığına soyunur. Ruhta ve gerçekte yalnız seni yüceltir, önünde eğilirim. O, bedende göründü, Ruh’ça doğrulandı. Meleklerce görüldü, milletlere tanıtıldı. Dünyada O’na iman edildi. Yücelik içinde yukarı alındı.. 
Şükran İbadeti- 
Korkma, korkma, korkma ey canım. Hay olan Allah varken sakın hiç korkma. 
Sonsuzluğa bakarken sakın hiç korkma. Göklerde Mesih varken sakın hiç korkma. 
Korkma, korkma, korkma ey canım. Dirilten Allah varken sakın hiç korkma. 
Deryaları aşarken, sakın hiç korkma. Yürekte Mesih varken sakın sen korkma.