MANA YOLU

Gerçeği bileceksiniz ve gerçek sizi özgür kılacak

Site Menüsü

Aynı sofrada oturmak

Aynı sofrada oturmak 
“Tanrı egemenliğinde yemek yiyecek olana ne mutlu”-Lk.14:12-16 
Çağdaş yaşam 
1.Çağdaş yaşam içinde Mesih İsa’ya gerçekten talebe olmak gerçekten zor ve risklidir. 
2.Herşeyden önce insanlar kalıp dinlere alışkındırlar ama aktif Mesihi yaşama değil. 
3.İnsanların “eveti evet”, “hayırı hayır” olan, merhamet ve adaleti dengeleyenlere bakışları farklıdır.
4.Düğün örneği Luka 14’de daha sakin bir siyasi dönemde kayda geçmiştir. 
5.Düğün örneği Matta 22’de daha zorlu bir siyasi dönemde kayda geçmiştir. 
6.Bu anlatımda bu zorlu durum kendini göstermektedir. 
7.Düğün benzetmesi ile Tanrı krallığına davet irdelenmek istemiştir. 
a.Davet için seçme, çağırma zordur b.Yer ayarlama zordur c.Ziyafete uyma da zordur. 
Çağrı’nın ciddiyeti 
1.Bu benzetme yukarıda da dediğimiz gibi o dönemi yansıtmaktadır. Ciddi bir davet vardır. 
2.Davete esas icabet edenler çok önemlidir. 
3.Mesajın ciddiyeti ve yüksek değerlerin terki ise oldukça büyük bir sorundur. 
4.Burada seçilmişler olarak davete katılım göstermeyenler Yahudilerdir. Ve sorundurlar. 
5.İlk kelam çağrısına tabi olanlar ve Tora’yı izleyenler olarak Düğüne davetliler onlardır. 
Günümüzde seçilmişler
1.Günümüzde bir anlamda aynı sorun seçilmişlerle yani pastörler, kilise önderlerindedir.
2.Kilise adeta kendini toplumdan koparmıştır. 
3.Çarlık Rusyasında aynı cadde üstünde çardan kurtulma toplantısı yapılırken din adamları cüppe renkleri üzerinde tartışmışlardır. Ve o gece dünya tarihinde önemli bir değişim olmuştur. 
4.Bu değişimi kilise değil diğerleri gerçekleştirmiştir. Bugünde durum böyledir. 
5.Dünya bir kararda değişmektedir. Ama hala mezhepler, kendi mezhepleri içinde bile sorunludur. 
Baş köşe merakı
1.Hep kilise önderleri baş köşeyi aramaktadırlar. Oysa düşünmeleri gerekmektedir. 
2.Hele hele içeride olanlar yani kralın oğlu için yaptığı düğünde olanlar düğün robu giymelidir. 
3.O dönemde düğüne gelen herkesin giysisi olmadığı düşünülerek düğün robu verilirdi. 
4.Bu örnek Mesih talebesi olanın gerçekten Mesihi giyinmesidir. 
5. “Vaftizde Mesihte birleşenlerin hepsi Mesihi giyindi”-Gal.3:27 bunun için önemlidir. 
6.Ne yazık ki bir çoğumuz sadece inancı dogmatik düzeyde ele alıp günü kotarma derdindedirler. 
7.Burada önemli olan “var olan davete” yürekten ve gerçekten, edinimle cevaptır. 
“Göklerin egemenliğinde İbrahimle, İshakla ve Yakupla birlikte sofrayı oturacaklar”-Mt.8:11