MANA YOLU

Gerçeği bileceksiniz ve gerçek sizi özgür kılacak

Site Menüsü

Görmek istediğimiz kimin imajı

Kutsal Üçlük Sonrası 19.Hafta-18 Ekim 2020

Matta 22:15-22

Görmek istediğimiz kimin imajı? 

Baktığımız yer ve biz

1.Bir gümüş sır pencereyi birden kendimizi görmeye çevirebilir. 

2.Sezar’ın hakkı Sezar’a sözü yaygın. Peki, İsa tarafında olanlar için bakış açısı farklı mı?

3.İsa’nın yorumu çok akıllıca ama hep yanlış tefsir ediliyor. 

4.Vergilerin ödenmesi ve ondalıkların kiliseye ödenmesi bunun için kullanılıyor. 

5.Bu tarz yorumlar ne yazık ki, esas anlamın üstünü örtüyor. 

Statü değil merhamet

1.İki grup İsa’nın öğretişlerinden oldukça rahatsız olmaya başlamıştı. 

2.Ferisiler-eğitimli dini gurubu temsil ediyordu. Her şeyleri ile ondalıklarını veriyorlardı. 

3.Buna rağmen İsa onlara dini buyrukları kölelik şeklinde yerine getirmenin olmadığını söylüyordu. 

4.Ondalık konusunun ruhsal bir konu olarak öğretildiğini söylüyordu. 

5.Ferisilerin durumunu aynı zamanda onları ayrı bir yere koyuyordu. 

6.Bir çok paylaşmalarında ve mesellerinde duruma, statüye değil merhamete değer veriyordu. 

7.İsa’nın hedefi özellikle kendilerini diğer insanların üstünde gören bazı dindarlardı.

8.Diğer tarafta İsa vaktinin büyük bir kısmını kendisini değersiz hissedenlerle geçiriyordu. 

9.Aslında günümüz dindarları ve özellikle önderlerinin Ferisi yaklaşımında oldukları oldukça açıktır. 

Ve sekülerler

1.Dini liderler toplumun bir kesim önderliğini temsil ederler ve sonra resmi ve seküler liderlik vardır. 

2.Bu da bize İsa’nın söylemlerinden alınan ikinci gurubu getirmektedir.  Hirodes yanlıları.

3.Bu kişiler Romalılara olan desteklerinden ötürü hain ve işbirlikçi sayılıyorlardı. 

4.Kendi çıkarları nedeni ile Roma’nın vergilerinin ödenmesi konusunda oldukça ciddiydiler. 

5.Kısacası Ferisi düşüncesinin tam tersinde yer alıyorlardı. 

Kendine göre yorum 

1.Konuşmalarına oldukça nazik başlamışlardı. İsa’nın dürüstlüğünden söz ettiler. 

2.Ve tuzak soru “imparatora vergi ödemek kutsal yasa’ya uygun mu?” 

3.Hayır dese sorun evet dese sorun. Kazan-kazan değil, kaybet-kaybet durumu 

4.Sizi ikiyüzlüler diye cevap vermesi. Madde’den daha farklı bir seviyeyi fark ettirmek içindi. 

5.Vergi gibi bir konudan konuşarak saldırdıkları üst değerlere yukarıdan bakıyorlardı. 

Yaşamın iki yüzü

1.İsa bir dinar istedi. Para üstünde imparatorun resmi vardı. Ve kısaltılmış ismi ve makamı.

2.Bir çok milletten insanın bulunduğu bir alanda kullanılıyordu. Özellikle huysuz Yahudiler arasında.

3.Bu bir dinar tv’nin olmadığı bir dönemde herkese Sezar’ı tanımlıyordu. Ticaret ve vergi için değer.

4.Bir gümüş dinar, işçi için bir günlük bedel. “Tiberius Caesar, ilahi Avgustus’un oğlu”yazıyordu. 

5.Bu dinar bile Yahudileri tahrik etmeye yeterliydi. isa alındıkları konuyu onlara hatırlattı. 

6.Soruyu o sordu; “burada kimin resmi, kimin ünvanı var”. İmparatora ait olanı ona verin.

7.Burada adalet ve dürüstlük vurgusu esastı. Her vergiyi içermiyordu. Onun hakkı neyse. 

8.Eğer haksızlık ve yalancılık ve zulüm varsa ödenmemelidir. Hakkı ödenmelidir.

9.Yine burada bir takım iki anlamlılık söz konusu. “Tanrı’ya ait olanı Tanrı’ya verin” 

10.Bazen bu fikirler karışırlar. Bazen zengin bir cemaat üyesinin ödemesini yeterli görmeyiz.

Ve Yaratan’a ait olan

1.Burada Tanrıya ait olan nedir? Düşünün, Loto’mu? Loto idaresi yardımlara harcasa bile? 

2.Bir dinarın üstündeki ile kast edilen, Tanrı’nın kast ettikleri midir? Kilise bu yüz müdür? 

3.Biz burada “bu en basit kardeşlerimden biri için yaptığınız, benim için yaptığınızdır”-Mt.5:40

4.Mesih İsa meselleri ve hareketleri ile merhamet ve adaleti anahtar olarak görmektedir. 

5.Eğer bu yüz bizim sözlerimizde ve hareketlerimizde ise o zaman asla mezhep adlarında değildir.

6.Kesinlikle Mesih talebeleri çok şeyler yapabilirler ve metinlerin teşviki ile ilerleyebilirler. 

7.Pratikte en zor şey paylaşma konusundaki eksiklik hep düşüncemizi etkileyecektir. 

8.Mesih İsa’nın öğrettiği bir çok değerler hep birlikte işlerlik kazanırlar. Bunları ihmal tehlikelidir. 

9.Dinarın Sezar tarafının yaşamın sadece bir tarafı olduğuna özellikle dikkat edelim. 

10.Mesih’in sağladığı çok daha farklı bir yoldur.